Ние в СГК ПРОЕКТ ООД вече над 10 години предоставяме качествени и надеждни решения в областа на конструктивното проектиране

Екипът ни от специалисти изготвя инвестиционни проекти за жилищни, обществено-обслужващи сгради, хотелски комплекси, търговски и складови обекти, обекти в областа на услугите както за София, така и за цялата страна. Стремим се в максимална степен да реализираме интересите и желанията на клиента, съгласно действащите нормативни изисквания.
  • СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ -притежаваме богат опит в областта на проектирането на стоманобетонни конструкции за сгради с различни предназначения, който ни позволява да ви предложим оптималните решения.
  • ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ - модерни и устойчиви, проектирани с оглед на съвременния световен опит и оптимизация до минимум на инвестиционните разходи, нашите дървени конструкции се отличават с прецизност, екологичност и високо качество.
  • МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - предлагаме също и комплексно проектиране за индустриални, промишлени и обществени сгради изпълнени с метални конструкции. Съществен акцент в работата ни е проектирането на сглобяеми сгради и съоръжения с дървени, метални и комбинирани конструкции.
  • МОДЕРНИ РЕШЕНИЯ - не се ограничаваме до рамките на стандартното и сме винаги отворени за чуастие в нестандартни и иновативни начинания.
складова база
вилно селище франция

Проектираме надеждно, качествено и в срок

© Copyright 2017 СГК ПРОЕКТ ЕООД